24. februar 2014

Ny Top Clean Trend 10

Selve godset/aluminiumen har blitt forsterket med doble ben, dette for at matten 
skal bli sterkere. Med de doble bena som løfter dempes også trinnlyden. Forandringene er ikke synlig når matten har blitt lagt ned i brønn/ utsparringen.
 
 
© Geggus E.M.S. GmbHPrint