Planlegging

Riktig planlegging for rammer og matter

Når man planlegger inngangspartier og installasjon av GEGGUS matesystem bør følgende punkter vurderes.

 • Kundeservice: Vi gir råd og veiledning via telefon, internettsider og på mail. Vi måler opp og installerer mattene hvid det er nødvendig. Send gjerne skisser med beskrivelse. Pris på forespørsel.
   
 • Mattesystemet blir delt opp i 3 soner. Det kreves matter med foskjellige egenskaper.                                                        
 • Sone 1 - Grovskrap- fjerning av grus, slaps og snø(uteareal/vindfang) Her brukes ilegg av Gummi eller Børster, eller en kombinasjon.                                                              
 • Sone 2 - Skrap- fjerning av sand søle og fuktighet(vindfang) Her brukes gjerne en kombinasjon av børster og ribb tekstil.
   
 • Sone 3 - Finskrap-- børster av finere smuss og fuktighet i innvendig trafikkområde (foajè, gang) Her brukes ilegg av Ribb tekstil.
   
 • Sone 4 - Resepsjoner, i heiser, venteområdet eller ganger kan tørkematter (som EN3 Panthera) brukes for å utvide mattesystemet og å fange opp avrenning fra skoene.                                                                                 
 • Mattene kan brukes til å styre trafikken dit dere ønsker. Men profilene bør ligge mest mulig på tvers av gangretningen for best effekt.                                                                                                                                
 • Mattene må være lange nok så man får flest mulig tråkk på matten. Det er bedre med en lang og smal matte (plassert der folk går) enn en bred og kort. Med en lengde på 2,5 meter får man ca 2 tråkk med hver fot. For en litt større inngang anbefales minst 6 meter lengde.                                                                                          
 • Husk de mindre inngangene: personal inngang, bakdør etc. Bruk gjerne en liten sone 2 matte her.                    
 • Ramme og Brønn: Mattene bør være installert i en ramme. Rammen beskytter kantene på mattebrønnen. Bunnen i brønnen må være helt plan , slik at profilene ikke bøyes. Det kan være fall på brønnen. Mattene kan også ligge med fall på en del , og ligge flatt på resten. Men profilene må ligge plant i hele profil lengden.           
 • Ved bestilling  merk av for bredde (profil lengden) og gangretning (dybde). Har inngangen flere dører, eller gangretning som svinger, send ved en tegning der dette er markert.                                                                 a)  Ramme og matter: vennligst anngi ytre rammemål. Vi tilpasser størrelsen på matten.                                b)  Kun matter : enten mattemålet, eller lysmål på brønnen (brønnmål). Vi trekker fra nødvendig slik at matten passer. eskriv hvilke mål dere kommer med.         

 

 • Drenering: Ved montering av rammer og utvendig må det installeres tilstrekkelig drenering i mattebrønnen.
 • Hard/tung bruk: Vi anbefaler våre mattesystem Top Clean STABIL, Top Clean OBJEKT og Top Clean HiGH for prosjekter med hard/tung bruk(flyplasser, supermarkeder, kjøpesentere og byggevarebutikker etc.) Disse har blitt designet for å takle meget stor/tung trafikk.
 • Spesielle former: For spesielle fasonger/former anbefaler vi å lage en mal. Vi har spesiell plast som egner seg meget godt. Ta kontakt så sender vi det dere trenger. Merk: Ikke brett! Rull sammen malen. Send den helst i en hylse. Merk tydelig hva som er gangretning på malen. Bare med nøyaktige spesifikasjoner kan en eksakt inngangs matte lages.
 • Store matter: Inngangs matter med en profil lengde på mer enn 300 cm og/eller en vekt på 50 kg bør deles ellers vil de bli for tunge og uhåndterlig for installasjon og for rengjøring.
© Geggus E.M.S. GmbHPrint