Universell Utforming

Bruksområde

Universell Utforming er utforming av produkter og omgivelsene på en slik måte at de kan brukes av alle.

Universell Utforming

Innendørs bruk Utendørs bruk Tilrettelagt for funksjonshemmede Fremkommelig med tralle

Universell Utforming

Spesielt i offentlige bygg som Sykehus, Rådhus og skoler er det viktig å tilrettelegge for eldre, blinde og svaksynte. Vi i Geggus Norge avd av MatteCompagniet  AS har utformet inngangspartier som har universell og taktil utforming.

Våre matter kan konstrueres for å tilpasses arkitektens design og det er mulig å kombinere Top Clean produktene ved å bruke kombinasjoner.  Eksempler på dette er, gummi, skrapeprofil, børster, børstestriper og tekstil i forskjellige fargekombinasjoner samt pulverlakkerte profiler i RAL farger.

Top Clean produktene kan anvendes både innendørs og utendørs ved normal til sterkt trafikkerte innganger. Geggus EMS produserer og leverer inngangsmatter på spesifikke mål og i alle dimensjoner. Også spesial tilpasninger med utskjæringer og buede fasonger kan leveres.

Krav til innendørs ledelinje:

·         Ledelinjer skal bestå av en eller flere parallelle linjer med minimum 20mm bredde pr. linje, og en høyde på 3millimeter ± 1mm. Ved flere linjer skal avstanden mellom linjene være minimum 20mm.

·         Ved store åpne arealer som kjøpesentre og flyplasser må bredden være minimum 60mm. Her kan det legges en eller flere ledelinjer ved siden av hverandre.

·         Ledelinjer skal ha en luminans kontrast på 0,4 til omgivelsene rundt.

·         Det skal ikke plasseres gjenstander/ hindringer nærmere enn 60cm på hver side av ledelinjen.

Oppmerksomhetsfelt

Oppmerksomhetsfelt legges ved bruk av ledefelt/ledelinje og knutepunkt. Feltet består av tverrgående linjer eller følbar strukturendring i underlaget. Den gir informasjon om at man nærmer seg et viktig punkt langs gangbanen. Strukturendringen forteller at man er ved et knutepunkt/ veiskille. Det kan være en heis, resepsjon, toalett eller i bunnen av en trapp eller kryssende gangbaner.

Krav til oppmerksomhetsfelt:

·         Feltet består av tverrgående linjer

·         Oppmerksomhetsfelt skal ha en minimum bredde på 20mm pr. linje

·         Avstand mellom linjene på 20mm

·         Linjene eller underlaget for linjene skal ha en luminanskontrast 0,4 i forhold til omgivelsene.

·         Legges ved punkter som informasjonstavler.

·         Oppmerksomhetsfelt kan også bestå av matter og rister eller tydelig strukturendring.

Utdrag fra Norges blindeforbund 

Universell Utforming

 

Ledelinjer:

Ved åpne arealer skal ledelinjene ha en bredde på minimum 6 cm og skal ha en høyde på 3m +/-1mm. Ved flere linjer skal avstanden være minimum 2 cm mellom linjene. Luminanskontrast på 0,4 til omgivelsen.

Oppmerksomhetsfelt:

Oppmerksomhetsfelt består av tverrgående linjer eller følbar struktur i underlaget. Feltet skal ha en bredde på minimum 2 cm pr. linje og en avstand mellom linjene på minimum 2 cm. Luminanskontrast på 0,4 til omgivelsen.

Foran trapp skal oppmerksomhetsfelt legges inntil nederste trappetrinn i 60 cm dybde og i hele trappens bredde. Oppmerksomhetsfeltet kan bestå av matter eller rister eller tydelig strukturendring. Luminanskontrast på 0,8

Varselfelt/ Farefelt

Varselfelt legges opp foran trapp i hele trappens bredde og frem til et trappetrinns dybde fra trappenese.  Varslefeltet skal ha flattoppede eller avrundede kuler for å bli fanget opp av stokk. Kulene skal ha en høyde på 3mm +/-1mm. Varselfeltet skal ha en dybde på 60 cm og kulene skal ha en bredde nederst på 2-3,5 cm.  Luminanskontrast 0,8 i forhold til omgivelsene.

© Geggus E.M.S. GmbHPrint