Start
avtalevilkar

Avtalevilkår

Status per 11/2023

Salgs – og leveringsbetingeler

Leverings og betalingsbetingelser i henhold til ordrebekreftelse eller kontrakt inngått med Mattecompagniet AS.

Ved bestilling godtar kunden vilkårene som er juridisk bindene.

Våre varer og tjenester forblir vår eiendom inntil alle fordringer på kjøpet er betalt i sin helhet.

Mattecompagniet har salgspant i varene inntil disse er fullt ut betalt i jfr. panteloven §§3-14-3-22 

Varene og tjenestene levert av Mattecompagniet skal utelukkende leveres i henhold til generelle salgs – og leveringsbetingelser etter norsk lov. 

Ved bekreftelse /aksept av tilbud anser Mattecompagniet bestillingen som juridisk bindene. 

Våre priser er alltid oppgitt eks. Mva og i norske kroner.

De avtalte prisene gjelder kun for den inngåtte bestillingen i hvert enkelt tilfelle.

Avtalte leveringsdatoer skal kun være omtrentlige datoer med mindre en fastsatt dato er uttrykkelig skriftlig avtalt.

Skulle avtalt leveringsdato overskrides av årsaker som kan tilskrives Mattecompagniet skal Mattecompagniet i samarbeid med kunden finne en tilfredsstillende løsning.

Åpenbare materialfeil, feilleveranser og mengdeforskjeller skal umiddelbart meldes skriftlig av kjøper så fort som mulig. Dersom kjøper unnlate å varsle Mattecompagniet innen rimelig tid anses varen som godkjent.

Dersom varene viser vesentlig defekt eller mangler har Mattecompagniet rett og plikt til å foreta utbedring som tilfredsstiller kjøper.

5 ÅRS GARANTI

TILLIT OG SIKKERHET

RASK LEVERING

FLERE PRISVINNERE

PREMIUM KVALITET SIDEN 1947

TOPP SERVICE OG RÅDGIVNING

Kontakt

Mattecompagniet as

Follummoveien 26 3516 Hønefoss

+47 32 133 413

Navigasjon

Partner