Start
personvern

Personvernerklæring

Status per 11/2023

Mattecompagniet er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.  I denne erklæringen om personvern beskriver vi hvordan og hvorfor vi lagrer og behandler opplysningene. 

Personopplysningene vi samler, og behandler er:

  • Grunnleggende informasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-post.
  • Konto og profilinformasjon som innstillinger og preferanser.
  • Betalingsinformasjon som transaksjoner og betalingsmiddel.
  • Vi tar vare på kundehistorikk og bestilling- og leveringsopplysninger.
  • Kundehistorikk og kundeengasjement som gjelder aktive produkter og avtaler samt produkter og tjenester som tidligere brukt, hvor mye og hvor ofte de er blitt brukt.
  • Kundeaktivitet som gjelder nettsider eller elektronisk informasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om enhetene som du bruker.

Personvernopplysningene samles i de fleste tilfeller direkte inn fra deg eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter. Når vi henter personopplysninger fra andre kilder, henter vi personopplysninger fra følgende kilder som brønnøysundregisteret og opplysningstjenester på nett.

Hvordan opplysningene blir brukt

Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si at når du har bestilt et produkt eller tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger som for eksempel. kundeaktivitet, kundehistorikk, konto og profilinformasjon. 

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester . For eksempel. ved at du mottar e-post fra oss. Du har mulighet til å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å reservere deg fra å motta e-post fra oss. Hensikten med dette er for at markedsføringen vår skal vi mer relevant.

Overholde rettslige forpliktelser

I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Dette kan være informasjon knyttet til salg som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på post@mattecompagniet.no

Rett til innsyn

Du kan be om kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på e-post adressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktig eller misvisende om deg.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til a få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt å beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser som bokføringsloven ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger.

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klager over vår behandling av personopplysninger. Dette gjøres til Datatilsynet.

Denne personvernerklæringen er basert på en mal for personvernerklæring fra gdprcontrol.no.

 


 

5 ÅRS GARANTI

TILLIT OG SIKKERHET

RASK LEVERING

FLERE PRISVINNERE

PREMIUM KVALITET SIDEN 1947

TOPP SERVICE OG RÅDGIVNING

Kontakt

Mattecompagniet as

Follummoveien 26 3516 Hønefoss

+47 32 133 413

Navigasjon

Partner